Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Diy.fi / Klik Klik Oy
Puh. 050-3130611
E-mail. asiakaspalvelu@klikklik.fi
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Anssi Kiviranta
Nordenskiöldinkatu 6 A 33
00250 Helsinki
Puh. 050-3130611
E-mail. anssi@klikklik.fi
3. Rekisterin nimi
Diy.fi asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasviestintä
5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, salasana, palvelun käyttöön liittyvät asetukset.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröintilomake osoitteessa www.diy.fi
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta, ellei käyttäjä sitä salli.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa tietojen vastaanottajan palvelimilla, joihin pääsy on salattu.